25 września 2023
Vishing i odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie finansowe
Aktualności
4 lipca 2023
Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa na podstawie art. 823 k.p.c. w związku z bezczynnością wierzyciela.
4 lipca 2023
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego.

5 czerwca 2023
Odpowiedzialność odszkodowawcza, a sztuczna inteligencja

Z uwagi na ciągły rozwój i coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji konieczne zdaje się uregulowanie kwestii odpowiedzialności za ewentualne wyrządzone szkody przez sztuczną inteligencję, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

11 maja 2023
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

W dniu 9 maja 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.