2023-09-25
Vishing i odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie finansowe
Aktualności
2023-07-04
Do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące umorzenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa na podstawie art. 823 k.p.c. w związku z bezczynnością wierzyciela.
2023-07-04
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego

W dniu 31 maja 2023 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego.

2023-06-05
Odpowiedzialność odszkodowawcza, a sztuczna inteligencja

Z uwagi na ciągły rozwój i coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji konieczne zdaje się uregulowanie kwestii odpowiedzialności za ewentualne wyrządzone szkody przez sztuczną inteligencję, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

2023-05-11
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

W dniu 9 maja 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.